http://selcukakarcay.sitemynet.com/mynet_resimlerim/bayrak0nvam0.jpg
   
  HOSGELDİNİZ ACİK HAVA MUZESİ AHLAT
  KÜMBETLER
 

KÜMBETLER

 

Bayındır Kümbeti

 

      İkikubbe Mahallesi'nin batı yönünde, Meydanlık Mezarlığının kenarındadır. Kümbeti,Üst taraftan çepeçevre dolaşan kitabede, H886(1481)yılı Ramazan ayında ölen Melik Bayındır Bey ibni Rüstem’in mezarı olduğu yazılıdır. Ahlat kümbetleri içerisinde en ilginçlerindendir. Kümbetin tarzı, mimarisinin kare kaide üzerinde, sütunlar ve kemerlerle güneye doğru açılan silindirik gövdesi ve dışarı doğru taşan basık konikkülahı ile Ahlat’taki diğer kümbetlerden oldukça farklıdır.
Kümbeti üstten çevreleyen kitabede eserin 1481'de ölen Melik Bayındır için yapıldığı yazılı olup onun yaşamı anlatılmakta, nitelikleri belirtilmektedir. Akkoyunlular dönemine ait bir yapıdır.

 

Erzen Hatun Kümbeti

 

    Ahlat Erkizan Mahallesi’nde, Şeyh Necmettin Türbesi ile aynı mezarlığın içerisindedir.Ahlat kümbetlerinin en süslüsüdür. Üzerindeki Kitabeye H.799 (1396-97) yılı zilhice ayında vefat eden Karakoyunlu Emir Ali,kızı Erzen Hatun için 1396-1397'de yaptırmıştır. Kümbet iki katlı olup altta kabirler, üstte ise türbedarların beklemesine ve duaya mahsus yer bulunmaktadır. Çapraz tonozla örtülü kare planlı mezar odası üstünde, dıştan onikigen içten dairesel planlı gövde yükselir. Ahlat kümbetlerinde bu kadar çok zengin motifin bir arada bulunduğu başka bir eser yoktur.

 

Usta Şagirt (Ulu Kümbet) Kümbeti

 

     Ahlat'a girerken yolun sağında, Meydanlık Kabristanı'nın güneyinde uzanan tarlalar ortasında, Van Gölü'ne oldukça yakın bir yerdedir. Türk sanat ve zevkinin göstergesi olan bu kümbet Ahlat'takilerin en büyüğü olduğu için Haklı olarak A. Gabriel tarafından “Ulu Kümbet” olarak adlandırılmıştır. Kitabesi olmadığından yapılıp tarihi ve kime ait olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu kümbetin yanında önceleri bir kümbet daha olup bu kümbet XIX. yy. sonlarında yıkılmıştır. Adı geçen kümbetin “Þadi Aka” ya ait olduğu ve 1273 tarihini taşıdığı tespit edilmiştir. Böylece kümbet XIII. yy.a tarihlenmiştir. Köşeleri düzlenmiş kare bir kaide üzerinde,çapı yedi metreye yaklaşan silindirik gövde yükselerek mukarnas kornişlere oturan sivri konik bir külahla nihayetleşmektedir. Doğuya açılan kapıdan başka diğer yönlere açılan üç penceresi mevcuttur.

 

Yarım Kümbet

 

     Taht-ı Süleyman mahallesindeki bu kümbetten “Alimoğlu kümbeti” ismi ile bahs ediliyorsa da halen “karaşık” veya yarım kümbet ismi ile tanınır. Kitabesi yoktur, mimari şekil ve özelliklerine dayanarak XIII yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirebiliriz.

 

Alimoğlu Hurşit Kümbeti

 

       Taht-ı Süleyman Mahallesinde, Hasan Padişah Kümbeti'nin batısında bahçeler içinde yer alır. Kitabesi olmayan bu kümbet muhtemelen XIII. asrın son çeyreğinde inşa edilmiştir. Diğer kümbetler gibi bu kümbette iki katlı olup altta kare, üstte silindirik gövdeye sahiptir. Onikigen planı üst katın kuzeyinde giriş kapısı, doğu, batı ve güneye açılan birer penceresi bulunmaktadır.

 

Emir Ali Kümbeti

 

      İkikubbe Mahallesinin doğusunda, Harabeşehir yolu üzerinde yer alır. Cephenin sivri kemerin üstünde mermerden kırık bir kitabe parçası vardır.Tek katlı olan türbenin ana mekanı kare planlı olup bunun hemen doğusunda bir kapı ile avluya girilir. Yapının genel karakteri ile kümbet XIV. yy.a tarihlendirilmektedir. İç mekan kubbe ile, dıştan piramidal çatı ile örtülüdür.

 

Şeyh Necmettin Kümbeti

 

     Ergezen Mahallesindeki mezarlığın içinde yer alan bu kümbet kitabesindeki 1222 tarihiyle Ahlat'ın günümüze kadar gelebilen en eski yapıtıdır.

 

Bugatay Aka-Şirin Hatun Kümbeti

 

       Çifte kümbetlerden doğudaki ve büyük olanıdır. Pencerelerin ve taç kapının üstünde dört yazıt yer almaktadır. Bu yazıtlara göre kümbet 1281 yılında ölen Bugatay Aka ve Şirin Hatun için yapılmıştır.

 

Hüseyin Timur-Esen Tekin Kümbeti

 

     İkikubbe mahallesine adını veren iki kümbetten eski Ahlat'a yakın olanıdır. Çifte Kümbetin küçük olanıdır. Bu kümbetin kitabesinden anlaşıldığına göre 1279'da ölen Bugatay Aka'nın oğlu Hüseyin Timur ile 1280'de ölen Hüseyin Aka'nın kızı Esen Tekin Hatun için yaptırılmıştır.

 

Keşiş Kümbeti

 

    Ahlat'ın İkikubbe Mahallesinde Halk arasında Keşiş veya tek kümbet isimleri ile anılır. Yapılış tarihi bilinmiyor. Ahlat'ın en yalın yapıtıdır. Kitabesi olmadığı için, kimin için ve ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ancak üslup ve malzemeye göre XIII. ve XIV. yy. arasına tarihlenmektedir. Bu da eserin Karakoyunlular dönemine ait olduğunu göstermektedir. Kare planlı mezar odasının üstünde on iki yüzlü gövde yükselir.

 

 

Hasan Padişah Kümbeti

 

     Taht-ı Süleyman mahallesinin güney ucunda ve çok harap bir durumdadır. Üzerindeki kitabede “Mahmud oğlu Hasan Aka” ile “Recep 673(1275) “ tarihi vardır. Kitabede adı geçen Hasan Aka Hülagü’nün oğlu Abaka Han zamanında yaşamıştır. Hasan Aka’nın Ahlat’ın bağımsız beyi olması mümkündür. Ulu Kümbet'ten sonra Ahlat'ın en önemli ve en büyük kümbetidir.

 

 
 
 
 
 
   
   

..:: Ahlat 2007 ::..

 
  Bugün 17260 ziyaretçikişi burdaydı!  
Google
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=